Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

23:44
3039 1ac4
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
23:43
0166 8442 500

ghastly-h-crackers:

monkeyfrog:

merhaskell:

he’s got important capybara shit to do 

This photo makes me unreasonably happy.

I must go, my people need me.

23:43
23:42
2779 0982 500
Reposted fromAngusJames AngusJames viagoszko goszko
23:42
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viagoszko goszko
23:42
3496 8e3d 500
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
23:41
4105 77d8
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viagoszko goszko
23:40
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viagoszko goszko
23:40
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viagoszko goszko
23:39

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
23:39
23:39
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
23:38
23:38
Reposted fromgreensky greensky viagoszko goszko
23:37
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viagoszko goszko
23:37
23:37
9142 a69c 500
Reposted fromqb qb viabarszczowa barszczowa
23:36
4635 6984
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabarszczowa barszczowa

April 10 2017

18:26
5313 c666 500

bokehm0n:

Canadian postcard.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
18:26
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl