Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

22:25
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viacoolstorybro23 coolstorybro23
22:20
Hej, przyjdziesz jutro wcześniej do pracy?
Hej, wiesz co? Nie przyjdę, bo planuję leżeć w piżamie do 14:40 przeglądając zupę na zmianę z oglądaniem Przyjaciół. Może poczytam Hłasko albo Gonciarza, o dawno oglądałam Krzysia. Sezon start? U mnie startuje sezon na odbudowę stanu psychicznego po za długim pobycie w domu (y)
— nie, nie mogę, mam zajęcia wiesz
Reposted fromrawwwr rawwwr viabadblood badblood
22:19
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viabadblood badblood
22:18
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
22:18
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viabadblood badblood
22:17
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viabadblood badblood
22:17
Reposted frombethgadar bethgadar viabadblood badblood

February 22 2017

14:28
14:28
3378 3d2e
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
13:38
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viatobecontinued tobecontinued
13:37
4258 61b9
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialaluna laluna
13:36
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxvou xvou
13:35
0074 3376

February 21 2017

23:23
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaxvou xvou
23:21
9655 1611
Reposted frompesy pesy viaOnly2you Only2you
23:21
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaOnly2you Only2you
23:20
3198 548c 500
23:19
Reposted frombluuu bluuu viatoniewszystko toniewszystko
23:17
23:14
doświadczenie życiowe i zawodowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl