Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

21:57
4416 4b78 500
Reposted fromtrickster trickster viabadblood badblood
21:57
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
21:56
21:52
9998 3c50 500
21:52
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viabadblood badblood

March 29 2017

16:36
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
16:36
4593 0d24
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazzuuoo zzuuoo
16:35
1106 7ff7 500
Reposted fromrogueofgalaxies rogueofgalaxies vialaluna laluna
16:35
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
16:34
6749 b9cc
ZLO
Reposted fromtru-skawka tru-skawka viatoniewszystko toniewszystko
16:34
16:34
16:34
9990 83c2
Reposted fromowca owca viatoniewszystko toniewszystko
16:34
1586 b846 500

sandrayourqueen:

I feel personally attacked

Reposted fromaisu aisu viatoniewszystko toniewszystko
16:34

March 22 2017

21:45
Reposted fromnaich naich vialaluna laluna
21:44
9890 efff

Can you hear it?

Reposted frommyry myry viabarszczowa barszczowa
21:43
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viatobecontinued tobecontinued
21:43
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
21:43
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl